Strona w budowie... zapraszamy wkrótce :)

Zak³ad Opieki Zdrowotnej
"Przychodnia Lekarska KALINIEC" s.c.
ul. M³ynarska 16, 62-800 Kalisz
tel. 62 766 46 22, 62 753 23 35

REJESTRACJA INTERNETOWA